وکیل پایه یک دادگستری

هویت

ابوالقاسم حمزه لوئی هستم. وکیل پایه یک دادگستری، سال های بسیاری از عمرم را در خدمت دستگاه های دولتی و وزارت خانه های کشور مشغول مشاوره و ارائه خدمات حقوقی بوده ام. در این سال ها به هزاران پرونده در موضوعات مختلف رسیدگی کرده ام و خوشحالم که امروز می توانم این تجربه و تجربه وکالتم در دادگستری را در اختیار شما بگذارم. به عنوان یک وکیل همیشه اصل را بر صداقت در گفتار و کردار می دانم، و در خصوص پرونده های دریافتی ابتدا و پیش از حضور در دادگاه به قضاوت می پردازم و در صورت محق بودن موکل و داشتن شانس پیروزی در دادگاه، اقدام به پذیرش پرونده می نمایم.

 

[wL